درباره

۲ سال حضور در سازمان انتقال خون ایران، ۷ سال فعالیت در حوزه کاردرمانی و ۱۰ سال حضور در شرکت دایا آرین دارو

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دکترای پزشکی عمومی علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی

سال بخش موقعیت بیمارستان