درباره

۱۵ سال سابقه کار در شرکت‌های مختلف

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
مهندسی کامپیوتر گیلان

با اهدای پلاسما، زندگی بیماران نیازمند دارو را نجات دهیم.