درباره

۵ سال حضور در شرکت دایا آرین دارو

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
کارشناس ارشد - شیمی آلی IASBS

بیایید با اهدای پلاسما مهربانی را به هم هدیه بدهیم.